Wniosek o eksmisję

Eksmisja, czyli obowiązek wydania nieruchomości, opróżnienia pomieszczenia (w tym również lokalu mieszkalnego) na podstawie tytułu wykonawczego. Jest to sytuacja trudna nie tylko dla eksmitowanego dłużnika, ale również wierzyciela – jeśli jest on właścicielem lokalu, nie może usunąć lokatora z użyciem przymusu, nawet jeśli nastąpiło wypowiedzenie lub zakończenie umowy. Jedynym rozwiązaniem jest wówczas postępowanie eksmisyjne, a sposób wszczęcia procedury zależy od towarzyszących jej okoliczności. Niezależnie od nich konieczne jest jednak złożenie wniosku o eksmisję – bez niego komornik nie przystąpi do egzekucji ze świadczeń niepieniężnych. Wniosek o eksmisję należy zatem złożyć razem z tytułem wykonawczym – może być nim wyrok lub postanowienie sądu oraz akt notarialny. Wniosek o eksmisję powinien zawierać:

  • - dane wierzyciela – osoby fizycznej lub prawnej;
  • - dane dłużnika – imię, nazwisko, miejsce zamieszkania;
  • - rodzaj tytułu wykonawczego, przez jaki sąd został wydany oraz sygnaturę tytułu;
  • - dokładny adres lokalu, w którym ma być przeprowadzona eksmisja;
  • - liczbę pomieszczeń, z których składa się lokal (w przypadku lokali mieszkalnych nie wliczają się do nich przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie i loggie);
  • - w przypadku przyznania dłużnikowi lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego – jego adres;
  • - sposoby egzekucji;
  • - podpis wierzyciela lub pełnomocnika (w tym wypadku należy załączyć również pełnomocnictwo).

Nowelizacja przepisów nakłada na gminę właściwą ze względu na miejsce położenia lokalu obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego; dodatkowo sąd nakazuje wstrzymanie wykonania eksmisji do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. Po złożeniu wniosku o eksmisję komornik wzywa lokatora do dobrowolnego opuszczenia lokalu w wyznaczonym terminie, a dopiero po jego upływie przystępuje do eksmisji – nie może jednak eksmitować lokatora do noclegowni, schroniska ani innej tymczasowej placówki. W praktyce oznacza to, że właściciel lokalu musi oczekiwać na znalezienie przez gminę pomieszczenia zastępczego lub zapewnić je we własnym zakresie. Wyroków sądowych nakazujących eksmisję nie wykonuje się również w okresie od 1 listopada do 31 marca kolejnego roku, jeśli nie wskazano osobie eksmitowanej lokalu zastępczego. Warto zatem jak najszybciej przystąpić do działania i skontaktować się z komornikiem, ponieważ takie procedury są dość czasochłonne.

Aby ułatwić naszym Klientom składanie wniosków o eksmisję, zamieściliśmy poniżej wzór wniosku, który mogą Państwo wydrukować i wypełnić. Zalecamy pobranie wniosku z naszej strony internetowej – dzięki temu zyskają Państwo gwarancję, że wniosek będzie kompletny i nie będzie zawierał braków formalnych, których wystąpienie może spowodować odrzucenie wniosku. W przypadku ewentualnych problemów lub niejasności związanych z wypełnianiem wniosku zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią – podpowiemy, jak wypełnić dokumenty oraz rozwiejemy wszelkie wątpliwości. Służymy wsparciem i ułatwiamy przejście przez trudny proces eksmisji lokatorów.WNIOSEK DO POBRANIA (pdf)

 

Tutaj możesz śledzić na bieżąco najnowsze obwieszczenia o licytacjach ruchomości oraz nieruchomości.

Przejdź do licytacji

Wykonanie informatykPoznan     2014-15 © www.komornikjust.pl   Radosław Just Komornik Sądowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu