Wniosek egzekucyjny

Wniosek egzekucyjny to wniosek dotyczący wszczęcia postępowania egzekucyjnego, który jest składany przez wierzyciela do komornika. Jak przygotować taki wniosek o wszczęcie egzekucji? Przede wszystkim warto wiedzieć, że wymogi formalne wniosku egzekucyjnego określa art. 797 kodeksu postępowania cywilnego; powinien on również spełniać ogólne wymogi pisma procesowego, które znaleźć można w art. 130 kpc. Z tego względu ważną kwestią jest zawarcie w nim wszystkich kluczowych informacji, ponieważ braki formalne mogą skutkować odrzuceniem wniosku przez komornika oraz spowodować konieczność ponownego złożenia wniosku, co z kolei przekłada się na przedłużenie całego procesu. Z tego względu przygotowaliśmy dla naszych Klientów wzory dokumentów, dzięki którym wypełnienie wniosku będzie jedynie nieskomplikowaną formalnością.

Zanim przystąpią Państwo do wypełniania wniosku egzekucyjnego, informujemy, że zajęcie komornicze może rozpocząć się dopiero w momencie, w którym wierzyciel ma tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności – to dokument wydawany przez sąd i potwierdzający istnienie zobowiązania, jego zakres oraz możliwość dochodzenia go w sposób przymusowy. Aby go otrzymać, należy wystąpić do sądu z powództwem przeciwko dłużnikowi, a dopiero po przeprowadzeniu postępowania sądowego i uprawomocnieniu się orzeczenia można przystąpić do składania wniosku egzekucyjnego, do którego należy załączyć oryginał tytułu egzekucyjnego. Jakie punkty formalne musi zawierać wniosek egzekucyjny? Wniosek o wszczęcie postępowania składa się w formie pisemnej lub ustnie do protokołu. W formie pisemnej powinien spełniać wymogi formalne i zawierać następujące elementy:

  • - dane wierzyciela wraz z adresem oraz numerem telefonu do szybkiego kontaktu;
  • - dane dłużnika odpowiadające danym w tytule wykonawczym – w przypadku osób fizycznych należy wskazać imię i nazwisko, a w przypadku osób prawnych nazwę osoby prawnej, a także jej
  • miejsce zamieszkania lub siedzibę;
  • - wskazanie komornika – odbywa się ono poprzez określenie nazwy komornika, do którego kierowany jest wniosek;
  • - wskazanie świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego, przy czym nie może być ono wskazane w zakresie większym niż określony w tytule wykonawczym;
  • - wskazanie sposobów egzekucji, co dodatkowo wpływa na skuteczność egzekucji;
  • - sposób przekazywania wyegzekwowanych środków;
  • - podpis wierzyciela – w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika pod wnioskiem powinien znajdować się jego podpis, a do wniosku należy załączyć również pełnomocnictwo.

Wniosek może zawierać również dodatkowe elementy, takie jak zlecenie poszukiwania majątku. 

Na dole strony mogą Państwo znaleźć wzór wniosku, który wystarczy wydrukować, wypełnić i złożyć w naszej kancelarii. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości służymy pomocą oraz potrzebnymi informacjami. Zalecamy pobranie wniosku z naszej strony internetowej, ponieważ w Internecie można znaleźć różne, nie zawsze prawidłowe, wzory dokumentów. Nasze wnioski są kompletne, czytelne i wymagają jedynie wpisania danych.WNIOSEK DO POBRANIA (pdf)

 Tutaj możesz śledzić na bieżąco najnowsze obwieszczenia o licytacjach ruchomości oraz nieruchomości.

Przejdź do licytacji

Wykonanie informatykPoznan     2014-15 © www.komornikjust.pl   Radosław Just Komornik Sądowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu