Komornik - Tarnowo Podgórne

Odzyskiwanie długu przez komornika to w wielu przypadkach jedyny sposób na to, by wyegzekwować zwrot należności – w jaki sposób zatem należy to zrobić? Kto może skorzystać z takiej usługi oraz czym zajmuje się komornik? Tarnowo Podgórne to miasto, gdzie można skorzystać z usług renomowanej kancelarii, w której zajęciami komorniczymi zajmuje się Radosław Just – komornik z wieloletnim doświadczeniem. Jak przygotować się do procesu odzyskiwania pieniędzy?

Jak zlecić egzekucję długu komornikowi?

Jeśli chodzi o Tarnowo Podgórne, komornik działający w tym rewirze podlega nadzorowi sądu rejonowego, choć w niektórych przypadkach mogą Państwo również wybrać komornika z innego rewiru. Jeżeli jednak sprawa egzekucji dotyczy nieruchomości, wydania nieruchomości, wprowadzenia w posiadanie nieruchomości czy opróżnienia pomieszczeń (w tym lokali mieszkalnych), wyboru dokonać można jedynie spośród komorników z danego rewiru – warto jednak wspomnieć, że w danej lokalizacji może działać kilka kancelarii komorniczych.

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym wykonującym osobiście czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Do jego zadań należy między innymi wykonywanie orzeczeń sądowych oraz innych tytułów wykonawczych i tytułów egzekucyjnych, a także zadań określonych w innych ustawach. By rozpocząć proces odzyskiwania należności, niezbędne jest złożenie wniosku egzekucyjnego z tytułem wykonawczym – wzory dokumentów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. Wierzyciel składa zatem do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej wraz z oryginałem tytułu wykonawczego (wydanego przez sąd). Na podstawie tych dokumentów komornik rozpoczyna działanie – wzywa dłużnika do przedstawienia wykazu majątku oraz informuje go o rozpoczęciu procesu egzekucji. Egzekucja komornicza może obejmować zarówno majątek ruchomy, jak i nieruchomy, choć najczęściej polega ona na zajęciu części wynagrodzenia lub świadczeń emerytalnych bądź środków na koncie bankowym. Wszystkie koszty egzekucji pokrywa dłużnik, choć w określonych sytuacjach można obciążyć nimi także wierzyciela.

Tutaj możesz śledzić na bieżąco najnowsze obwieszczenia o licytacjach ruchomości oraz nieruchomości.

Przejdź do licytacji
Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarie. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek inny sposób.

Wykonanie informatykPoznan     2014-15 © www.komornikjust.pl   Radosław Just Komornik Sądowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu