Informacje o kancelarii

Komornik Radosław Just został powołany decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 09.11.2011r.

Obecnie działa we właściwości Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce. Aby sprawdzić właściwość terenową komornika, przejdź do działu "Obszar działania".

W celu zapewnienia skuteczności i szybkości postępowania egzekucjnego Komornik korzysta z dostępnych udogodnień i systemów informatycznych, wśród których są:

komornik grunwald i jeżyce CEPiK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
System informatyczny obejmujący centralną bazę danych zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach a także osobach posiadających wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami. Ewidencja ta prowadzona jest w systemie teleinformatycznym, zapytania wysyłane są drogą elektroniczną.
   
komornik gruwald EPU – elektroniczne postępowanie upominawcze
Elektroniczne Postępowanie Upominawcze przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 3; działu V tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego. Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.
   
komornik jeżyce System Ognivo – zapytania do banków o rachunki bankowe dłużnika
Poprzez nawiązanie współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową, nasza Kancelaria ma możliwość sprawdzenia poprzez system OGNIVO, czy dłużnik posiada rachunki bankowe w kilkudziesięciu polskich bankach.
   
komornik poznań grunwald i jeżyce E-ZUS - elektroniczny urząd podawczy ZUS
Dzięki aplikacji udostępnionej przez ZUS, przy kierowaniu zapytań w toku postępowania egzekucyjnego, udaje się ograniczyć czas doręczenia zapytań eliminując tradycyjny sposób wysyłania korespondencji przy pomocy poczty.

 

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarie. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek inny sposób.

Wykonanie informatykPoznan     2014-15 © www.komornikjust.pl   Radosław Just Komornik Sądowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu