Wniosek egzekucyjny - należności alimentacyjne

Zasądzone przez sąd alimenty należy płacić regularnie – obowiązkiem obojga rodziców jest łożenie na utrzymanie dziecka. Alimenty są świadczeniem przymusowym – ich wysokość ustala się na podstawie możliwości zarobkowych opiekuna oraz potrzeb finansowych dziecka przez sąd. Niekiedy jednak jedna ze stron uchyla się od płacenia na dziecko, a to prowadzi do generowania długu. Co ważne, jest on łatwiejszy do egzekucji, a kwoty zwolnione od zajęcia są niższe, dlatego nie warto zwlekać – komornik może przyspieszyć ściągnięcie zaległych i bieżących świadczeń. Pierwszym krokiem jest złożenie do sądu wniosku o wydanie tytułu wykonawczego opatrzonego klauzulą wykonalności – to na jego podstawie możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Kiedy zgłosić się do komornika? Tak naprawdę już nawet jeden dzień opóźnienia może być podstawą do złożenia wniosku o ściągnięcie należności, ponieważ alimenty należy płacić terminowo – co ważne, liczy się data wpłynięcia środków na konto, a nie data wysłania przelewu. Komornik może zająć się nie tylko ściągnięciem niezapłaconych kwot wraz z odsetkami, ale również bieżących alimentów.

Przed złożeniem wniosku należy wystąpić do sądu o przyznanie tytułu wykonawczego opatrzonego klauzulą wykonalności – dopiero posiadając ten dokument, możliwe jest złożenie wniosku egzekucyjnego o alimenty. Wypełnienie wniosku nie powinno nieść ze sobą trudności. Wniosek egzekucyjny o alimenty powinien zawierać:

  • - dane wierzyciela: imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, numer rachunku bankowego;
  • - dane dłużnika: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania;
  • - dane osób, na rzecz których powinny wpływać alimenty;
  • - Informacje o wysokości roszczenia oraz tytule wykonawczym;
  • - podpis wierzyciela lub pełnomocnika (wraz z pełnomocnictwem).


Do wniosku należy załączyć także oryginał tytułu wykonawczego. Należy w nim także wskazać dodatkowe informacje: numer rachunku bankowego dłużnika, jeśli jest on znany, informacje dotyczące podejmowanej pracy sezonowej lub dorywczej czy dodatkowych źródeł dochodu. Na podstawie tych danych komornik rozpoczyna procedurę ściągania od dłużnika niezapłaconych należności, która zwykle rozpoczyna się od dochodzenia umożliwiającego określenie majątku dłużnika i jego wypłacalności.

Choć wniosek egzekucyjny nie jest zbyt skomplikowany, nie trzeba pisać go osobiście: w Internecie można znaleźć gotowe wzory wymagające jedynie wpisania podstawowych danych, choć nie zawsze są one kompletne i pozbawione braków formalnych. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, którzy chcą złożyć wniosek egzekucyjny o alimenty, poniżej umieściliśmy wzór dokumentu, który wystarczy wydrukować, wypełnić oraz złożyć w naszej kancelarii. Jeśli podczas wypełniania wniosku pojawią się jakiekolwiek wątpliwości lub niejasności, zapraszamy do kontaktu – pomożemy w uzupełnieniu go w taki sposób, by nie zawierał żadnych braków formalnych, będących podstawą do jego odrzucenia. Im szybciej złożą Państwo wniosek o alimenty, tym szybciej komornik będzie mógł rozpocząć działanie – nie warto zatem zwlekać!WNIOSEK DO POBRANIA (pdf)

 Tutaj możesz śledzić na bieżąco najnowsze obwieszczenia o licytacjach ruchomości oraz nieruchomości.

Przejdź do licytacji

Wykonanie informatykPoznan     2014-15 © www.komornikjust.pl   Radosław Just Komornik Sądowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu