Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – CEIDG – to elektroniczny rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. Znajdują się w nim wpisy osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz będących wspólnikami spółek cywilnych osób fizycznych. Portal Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej skierowany jest zarówno do przedsiębiorców i osób planujących zarejestrowanie działalności gospodarczej, jak i osób poszukujących informacji na temat przedsiębiorców i firm.


Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej: jakie daje możliwości?


Za pomocą Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej można między innymi:

  • - założyć działalność gospodarczą;
  • - zawiesić i zamknąć działalność gospodarczą;
  • - wznowić działalność gospodarczą;
  • - ustanowić pełnomocnika do prowadzenia spraw.

Co ważne, wszelkie czynności wykonywane poprzez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej są bezpłatne.


Jak uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej?


Wniosek o wpis do CEIDG złożyć można osobiście w urzędzie, listownie lub elektronicznie; należy to zrobić jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej. Składanie wniosku o wpis do CEIDG przez Internet wymaga założenia konta na stronie rządowej z wykorzystaniem profilu zaufanego lub e-dowodu. W tym wypadku nie można skorzystać z pełnomocnika. Osoby planujące złożenie wniosku osobiście mogą udać się do dowolnego urzędu miasta lub gminy. Oprócz wypełnienia wniosku konieczne jest także potwierdzenie swojej tożsamości; wniosek może także złożyć pełnomocnik ustanowiony na zasadach ogólnych. Wniosek wysyłany listem poleconym powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem poświadczonym notarialnie. Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pojawi się najpóźniej następnego dnia roboczego od dnia wpłynięcia wniosku do CEIDG, a rejestracja firmy skutkuje automatycznym zarejestrowaniem w urzędzie skarbowym jako podatnik i w ZUS jako płatnik składek.Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

 

Tutaj możesz śledzić na bieżąco najnowsze obwieszczenia o licytacjach ruchomości oraz nieruchomości.

Przejdź do licytacji
Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarie. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek inny sposób.

Wykonanie informatykPoznan     2014-15 © www.komornikjust.pl   Radosław Just Komornik Sądowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu